Ταλέντο: η φυσική ικανότητα/χάρισμα που έχει κάποιος να επιτυγχάνει σε κάτι.Ασχετο:
Ροή δικτυακού τόπου - μετριασμένα/ μη μετριασμένα σχόλια - επεξεργασία αναρτήσεων , τόνοι στα κεφαλαία, ο/η... σιητ χάι και αγνάντευε!