Ποιο είναι το μέσα και ποιο το έξω;
Πού είναι η λογική και πού είναι το χάος;
Μέσα στη βάρκα, μέσα στο νερό ή μέσα στον κλιματισμό;