Αποδελτίωση XII

Τhe path into darkness 

"Men fear death, as children fear to go into the dark, and as that natural fear in children is increased with tales, so is the other." (Francis Bacon, 'Of Death', 1612)


One art[Colwell is examining the various drafts of "One Art," and focuses here on Bishop’s struggle to write the last stanza.]
… [B]y embodying uncontrollable emotion in a form meant to control it, and in an utterance meant to deny it, Bishop can create tension, ambivalence, and a poignant recognition of the pathos of human attempts to control the uncontrollable.
In the earlier drafts of this stanza, Bishop struggled with the desire to say and unsay, to say two things at once, both admitting to the truth of the argument that the villanelle has established and admitting to the evasion of the truth that the tone has insisted on. To accomplish this she tried lines such as "of course, I’m lying" and "it’s evident I’m telling the truth"; one draft of one verse completely explodes the villanelle form:

All that I write is false, it’s evident
The art of losing isn’t hard to master
oh no
anything at all anything but one’s love. (Say it: disaster).

This duality that Bishop works so hard to achieve in draft after draft (there are seventeen drafts of "One Art" in vassar’s manuscript collection) she finally finds in one word, "shan’t." This word, with its overformal stiffness, its anachronistic sound, its school-marmish precision, says both "I’m lying" and "I’m not lying." Using the future perfect tense allows an ambiguity that no other grammatical structure can provide. Bishop accomplished the feat of expressing her ambivalence about her own endeavor; in the word "shan’t" she combined opposite meanings in one utterance.
From Anne Colwell, "Geography III: The Art of Losing," Chapter 4 in Inscrutable Houses: Metaphors of the Body in the Poems of Elizabeth Bishop (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1997), 178

On second thought"As I think of it now, the song could have been called 'Send in the Fools.' I knew I was writing a song in which Desirée is saying, 'aren't we foolish' or 'aren't we fools'? Well, a synonym for fools is clowns, but 'Send in the Fools' doesn't have the same ring to it."
Το μοντέρνο τραγούδι (samba 1949)Πριν να τσιμπηθείς με κάποια, πλούσια ή φτωχή,
κάνε φίλε μου την πάπια όταν δεις βροχή
στο πρωτοβρόχι, προσοχή, πες της αμέσως "όχι"
περίμενε την εποχή και κάνε την αρχή.

Κάνε υπομονή, ώσπου νά' ρθει καλοκαίρι,
κάνε υπομονή κι όπου να 'ναι θα φανεί,
η χειμερινή εποχή δεν σου συμφέρει,
ποιος δεν συμφωνεί αν πανί είναι με πανί.

Με τον χειμώνα σου ζητά ερμίνες και παλτά,
και χρειάζονται πολλά λεφτά για τα δωράκια αυτά.

Κάνε υπομονή, ώσπου νά' ρθει καλοκαίρι,
κάνε υπομονή, θα 'ν' η αγάπη σου φτηνή.

Το χειμώνα δεν συμφέρει να καρδιοχτυπάς,
μοναχά το καλοκαίρι πρέπει ν' αγαπάς,
μ' ένα τσιτάκι την περνάς σαν να 'ναι σπουργιτάκι
το καλοκαίρι γενικά είν' όλα βολικά.

Κάνε υπομονή, ώσπου νά' ρθει καλοκαίρι,
κάνε υπομονή κι όπου να 'ναι θα φανεί,
η χειμερινή εποχή δεν σου συμφέρει,
ποιος δεν συμφωνεί αν πανί είναι με πανί.

Με τον χειμώνα σου ζητά ερμίνες και παλτά,
και χρειάζονται πολλά λεφτά για τα δωράκια αυτά.

Κάνε υπομονή, ώσπου νά' ρθει καλοκαίρι,
κάνε υπομονή, θα 'ν' η αγάπη σου φτηνή.

Κάνε υπομονή, ώσπου νά' ρθει καλοκαίρι,
κάνε υπομονή κι όπου να 'ναι θα φανεί,
η χειμερινή εποχή δεν σου συμφέρει,
κάνε υπομονή, θα 'ν' η αγάπη σου φτηνή.

Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή,
κάνε υπομονή, θα 'ν' η αγάπη σου φτηνή.