Ραστώνη

Το παιχνίδι με τα χειρόγραφα εξηγείται στις aristocats.